Bygg 70

Bygg 70 – Tårnhus A (1907/1921) var opprinnelig i tre, men ble etter noen år bygget om til betong.

Tårnhuset inneholdt fra starten tre høye rekker – hver med fem store tårn av granitt.
Disse var 23 meter høye, ti-kantet, fylt med vann og kvarts og var bygd for absorpsjon av kvelstoff-dioksid (NO2). Denne gassen kom fra ovnshus A (bygg 60). I granittårnet kom vannet inn fra toppen og gassen fra bunnen.
Når vannet rislet over kvartssteinene og møtte gassen, ble denne tatt opp (absorbert) i vannet. I et seinere prosesstrinn reagerte denne sure væsken med kalkstein. Det ferdige produktet heter kalksalpeter.

I 1954/55 ble det anlagt et kjelhus med en oljefyrt kjel og en elektrokjel. Tårnhus A har gjennom sin lange historie også hatt andre funksjoner, blant annet som stållager. Brukes nå til flisfyring for fjernvarmeanlegg.

Bygg 70

Bygg 70 – Tårnhus A (1907/1921) var opprinnelig i tre, men ble etter noen år bygget om til betong.
Tårnhuset inneholdt fra starten tre høye rekker – hver med fem store tårn av granitt.

Disse var 23 meter høye, ti-kantet, fylt med vann og kvarts og var bygd for absorpsjon av kvelstoff-dioksid (NO2). Denne gassen kom fra ovnshus A (bygg 60). I granittårnet kom vannet inn fra toppen og gassen fra bunnen. Når vannet rislet over kvartssteinene og møtte gassen, ble denne tatt opp (absorbert) i vannet. I et seinere prosesstrinn reagerte denne sure væsken med kalkstein.
Det ferdige produktet heter kalksalpeter.

I 1954/55 ble det anlagt et kjelhus med en oljefyrt kjel og en elektrokjel. Tårnhus A har gjennom sin lange historie også hatt andre funksjoner, blant annet som stållager. Brukes nå til flisfyring for fjernvarmeanlegg.