Bygg 20

Bygg 20 – Ovnshus C (1908).
I denne bygningen ble tyske Schönherr-ovner utviklet og testet i 1909-10 for å bestemme hvilken teknologi som skulle brukes i gjødselfabrikkene som var under bygging på Rjukan.
Da Lienfos kraftstasjon ble satt i drift, var det installert Birkeland-Eyde-ovner i bygget, og lysbueovnene var første trinn i fremstillingen av ammoniumnitrat (NH4NO3), som kan brukes i gjødsel og som bestanddel i flere typer sprengstoff.

Bygget har også vært brukt som lager, verksted og til produksjon av forbrenningsovner.

Bygg 20

Bygg 20 – Ovnshus C (1908).
I denne bygningen ble tyske Schönherr-ovner utviklet og testet i 1909-10 for å bestemme hvilken teknologi som skulle brukes i gjødselfabrikkene som var under bygging på Rjukan.
Da Lienfos kraftstasjon ble satt i drift, var det installert Birkeland-Eyde-ovner i bygget, og lysbueovnene var første trinn i fremstillingen av ammoniumnitrat (NH4NO3), som kan brukes i gjødsel og som bestanddel i flere typer sprengstoff.

Bygget har også vært brukt som lager, verksted og til produksjon av forbrenningsovner.