Bygg 55

Bygg 55 – ”Vannstoffen” (1928).
Bygget ble oppført da Hydro endret teknologi mot slutten av 1920-tallet.
Det ble også kalt ”den taktiske fabrikk”. I bygget ble installert såkalte Pechkrantz-celler i 1. etasje og Holmboe-celler i 2. etasje.
Begge teknologiene ble brukt for å fremstille hydrogen, som var et trinn i produksjonen av ammoniakk.

Prosessanleggene for ammoniakk besto av hydrogenanleggene («Vannstoffen») i bygg 55, nitrogenanlegget («Kvelstoffen») i bygg 115, «Minareten», (bygg 135 – det høye tårnet som var luftinntak) og ”Syntesen”, bygg 130.

Bygg 55 har gjennom tiden også vært brukt til flere andre formål, bl.a. til produksjon av laminat-plater og til kontorer for administrative tjenester.

Bygg 55

Bygg 55 – ”Vannstoffen” (1928).
Bygget ble oppført da Hydro endret teknologi mot slutten av 1920-tallet.
Det ble også kalt ”den taktiske fabrikk”.
I bygget ble installert såkalte Pechkrantz-celler i 1. etasje og Holmboe-celler i 2. etasje.
Begge teknologiene ble brukt for å fremstille hydrogen, som var et trinn i produksjonen av ammoniakk.

Prosessanleggene for ammoniakk besto av hydrogenanleggene («Vannstoffen») i bygg 55, nitrogenanlegget («Kvelstoffen») i bygg 115, «Minareten», (bygg 135 – det høye tårnet som var luftinntak) og ”Syntesen”, bygg 130.

Bygg 55 har gjennom tiden også vært brukt til flere andre formål, bl.a. til produksjon av laminat-plater og til kontorer for administrative tjenester.