Bygg 90

Bygg 90 – ”Ammoniakkvann-fabrikken” (1914-15).
Dette signalsterke bygget ble planlagt for produksjon av ammoniumnitrat.
Planen var å importere ammonium-forbindelser fra England eller Tyskland.
Med utbruddet av første verdenskrig lot dette seg ikke gjøre, og etter krigen var planene ikke lenger aktuelle.
Bygg 90 har i stedet vært benyttet som kontorbygg og lager.

Bygg 90

Bygg 90 – ”Ammoniakkvann-fabrikken” (1914-15).
Dette signalsterke bygget ble planlagt for produksjon av ammoniumnitrat.
Planen var å importere ammonium-forbindelser fra England eller Tyskland.
Med utbruddet av første verdenskrig lot dette seg ikke gjøre, og etter krigen var planene ikke lenger aktuelle.
Bygg 90 har i stedet vært benyttet som kontorbygg og lager.