Bygg 60

Bygg 60 – Ovnshus A (1907) er Hydros første regulære produksjonslokale og huset 32 lysbueovner (Birkeland-Eyde-ovner) som mottok strøm fra kraftstasjonen Svelgfoss I (1907). Atmosfærisk luft ble sugd inn i lysbueovnen og under høy temperatur omdannet til nitrogenoksid, også kalt kvelstoffoksid (NO-gass). Dette er første trinn i fremstillingen av nitrogenholdig gjødsel.

Etter 1929 har ovnshus A vært utnyttet til ulike formål, bl.a. som lager og arkiv.

Bygg 60

Bygg 60 – Ovnshus A (1907) er Hydros første regulære produksjonslokale og huset 32 lysbueovner (Birkeland-Eyde-ovner) som mottok strøm fra kraftstasjonen Svelgfoss I (1907).

Atmosfærisk luft ble sugd inn i lysbueovnen og under høy temperatur omdannet til nitrogenoksid, også kalt kvelstoffoksid (NO-gass). Dette er første trinn i fremstillingen av nitrogenholdig gjødsel.

Etter 1929 har ovnshus A vært utnyttet til ulike formål, bl.a. som lager og arkiv.