Bygg 25

Bygg 25 – Elektrisk verksted (1908).
Bygget ble den første tiden brukt til å videreutvikle Birkeland-Eyde-ovnen, med tanke på hva slags ovner som skulle installeres i fabrikkene som var under oppføring på Rjukan.
Seinere ble bygget tatt i bruk som elektrisk verksted.
Komplisert elektrisk utstyr måtte utvikles til bruk i kraftstasjoner og fabrikker. Utstyret skulle også vedlikeholdes.
Et eget elektrisk verksted var påkrevet. I seinere år har bygget bl.a. vært benyttet som ENØK- og opplæringssenter og som kontor.

Bygg 25

Bygg 25 – Elektrisk verksted (1908).
Bygget ble den første tiden brukt til å videreutvikle Birkeland-Eyde-ovnen, med tanke på hva slags ovner som skulle installeres i fabrikkene som var under oppføring på Rjukan.
Seinere ble bygget tatt i bruk som elektrisk verksted.
Komplisert elektrisk utstyr måtte utvikles til bruk i kraftstasjoner og fabrikker. Utstyret skulle også vedlikeholdes.
Et eget elektrisk verksted var påkrevet. I seinere år har bygget bl.a. vært benyttet som ENØK- og opplæringssenter og som kontor.