Bygg 140

Bygg 140 – Tønne- og sekkefabrikk (1909 – 1916). I den eldste delen av bygget startet produksjonen av tønner til kalksalpeter. Bygningen ble utvidet i 1935 da Hydro overførte sin sekkefabrikk på Lillo i Oslo til Notodden.
Her var kokeri for impregneringsmiddel, systue for papir- og striesekker. En beskjeden tønneproduksjon fortsatte på kjellerplanet. ”Nye sekkefabrikken” ble reist i 1953/54, og virksomheten i den gamle fabrikken ble da gradvis redusert.

Bygg 140

Bygg 140 – Tønne- og sekkefabrikk (1909 – 1916). I den eldste delen av bygget startet produksjonen av tønner til kalksalpeter. Bygningen ble utvidet i 1935 da Hydro overførte sin sekkefabrikk på Lillo i Oslo til Notodden.
Her var kokeri for impregneringsmiddel, systue for papir- og striesekker. En beskjeden tønneproduksjon fortsatte på kjellerplanet. ”Nye sekkefabrikken” ble reist i 1953/54, og virksomheten i den gamle fabrikken ble da gradvis redusert.