Bygg 135

Bygg 135 – Minareten (1927-28).
Tårnet ble oppført som luftinntak til nitrogengassproduksjonen i ammoniakkprosessen.
Rein luft ble fraktet i rør inn til nitrogenfabrikken.
Det 63 meter høye tårnet står inntil Emballasjefabrikken (bygg 140), og er forbundet med gangbru til Kalksalpeterfabrikken (bygg 105).
Tårnet er oppført i betong. Minareten er et landemerke på Notodden.

Tårnet er i hovedsak uendret siden det ble oppført.

Bygg 135

Bygg 135 – Minareten (1927-28).
Tårnet ble oppført som luftinntak til nitrogengassproduksjonen i ammoniakkprosessen.
Rein luft ble fraktet i rør inn til nitrogenfabrikken.
Det 63 meter høye tårnet står inntil Emballasjefabrikken (bygg 140), og er forbundet med gangbru til Kalksalpeterfabrikken (bygg 105).
Tårnet er oppført i betong. Minareten er et landemerke på Notodden.

Tårnet er i hovedsak uendret siden det ble oppført.