Bygg 95

Bygg 95 Pakkhus A (1915-1916).
Bygget ble oppført som lager og pakkhus for salpeterfabrikkens produksjon i A-linja av enheter, for lagring og utskiping av gjødsel da produksjonsvolumet var oppskalert etter prøvevirksomheten.
Gavlrekken mot Heddalsvatnet danner en klassisk form som sjøbuer, med fem bygningskropper med saltak som er satt sammen.

Det er oppført i pusset betong og stål.

Bygg 95

Bygg 95 Pakkhus A (1915-1916).
Bygget ble oppført som lager og pakkhus for salpeterfabrikkens produksjon i A-linja av enheter, for lagring og utskiping av gjødsel da produksjonsvolumet var oppskalert etter prøvevirksomheten.
Gavlrekken mot Heddalsvatnet danner en klassisk form som sjøbuer, med fem bygningskropper med saltak som er satt sammen.

Det er oppført i pusset betong og stål.