Bygg 52

Bygg 52 – ”Jernbanestasjonen” (1908-1909).
Dette bygget i Jugend-stil, var Notoddens første jernbanestasjon.
Det var startpunktet for Tinnos-Rjukanbanen, som ble åpnet 9. august 1909. Formålet med banen var frakt av råvarer/ferdigvarer til og fra Rjukan.
Stasjonen var også vekselstasjon for industrisporet bort til Rjukanbrygga og videre sjøtransport.
Etter at ny jernbanestasjon ble anlagt i 1917, har bygget vært benyttet som kontor.

Høsten 2015 åpnet Idea Kompetanse kafé mm i bygget.

Bygg 52

Bygg 52 – ”Jernbanestasjonen” (1908-1909).
Dette bygget i Jugend-stil, var Notoddens første jernbanestasjon.
Det var startpunktet for Tinnos-Rjukanbanen, som ble åpnet 9. august 1909.
Formålet med banen var frakt av råvarer/ferdigvarer til og fra Rjukan. Stasjonen var også vekselstasjon for industrisporet bort til Rjukanbrygga og videre sjøtransport.
Etter at ny jernbanestasjon ble anlagt i 1917, har bygget vært benyttet som kontor.

Høsten 2015 åpnet Idea Kompetanse kafé mm i bygget.