Bygg 130

Bygg 130 – ”Syntesen” (1926) I dette bygget ble nitrogen (N) og hydrogen (H) fra bygg 115 ført sammen for å fremstille ammoniakk (NH3).
Ammoniakken ble i flytende form transportert til Herøya.
Fabrikkene der laget gjødsel til landbruket. I den høye delen av bygg 130, det karakteristiske tårnet, sto syntese-ovnen.
Bygget har også rommet kompressorer, sirkulatorer for gass og lagertanker for ammoniakk (NH3).

I dag brukes bygget til plastproduksjon (Norfolier).

Bygg 130

Bygg 130 – ”Syntesen” (1926) I dette bygget ble nitrogen (N) og hydrogen (H) fra bygg 115 ført sammen for å fremstille ammoniakk (NH3). Ammoniakken ble i flytende form transportert til Herøya.
Fabrikkene der laget gjødsel til landbruket.
I den høye delen av bygg 130, det karakteristiske tårnet, sto syntese-ovnen. Bygget har også rommet kompressorer, sirkulatorer for gass og lagertanker for ammoniakk (NH3).

I dag brukes bygget til plastproduksjon (Norfolier).