Bygg 115

Bygg 115 – ”Kvelstoffen” – gassrenseanlegget (1926) har vært et viktig ledd i ammoniakkproduksjonen.
Her ble hydrogen (H) fra bygg 55 og nitrogen (N) fra bygg 115 ført sammen og renset for oksygen.
Blandgassen ble ført over i ”Syntesen”, (bygg 130), hvor N og H ble kjemisk bundet til flytende ammoniakk (NH3).

Bygget har hatt flere funksjoner, blant annet 20 år som plastkanne-fabrikk fra begynnelsen av 1970-tallet

Bygg 115

Bygg 115 – ”Kvelstoffen” – gassrenseanlegget (1926) har vært et viktig ledd i ammoniakkproduksjonen.
Her ble hydrogen (H) fra bygg 55 og nitrogen (N) fra bygg 115 ført sammen og renset for oksygen.
Blandgassen ble ført over i ”Syntesen”, (bygg 130), hvor N og H ble kjemisk bundet til flytende ammoniakk (NH3).

Bygget har hatt flere funksjoner, blant annet 20 år som plastkanne-fabrikk fra begynnelsen av 1970-tallet